Redna letna skupščina RD Ribnica

 

Vse člane rokometnega društva Ribnica in zainteresirano javnost vabimo na redno letno skupščino, ki bo v četrtek, 20. 2. 2020, ob 18:00 v Skednju Škrabčeve domačije v Hrovači.

 

DNEVNI RED:

1.) Izvolitev organov skupščine

  • Delovno predsedstvo (predsednik in dva člana),
  • Verifikacijska komisija (predsednik in dva člana),
  • Določitev zapisnikarja,
  • Določitev dveh podpisnikov zapisnika,

 

2. ) Poročilo predsednika društva,

3.) Sprejem nerevidiranega finančnega poročila za leto 2019,

4.) Volitve organov društva:

  • Člani upravnega odbora,
  • Člani nadzornega odbora,

 

5.) Predstavitev programa društva za leto 2020,

6.) Seznanitev skupščine o sklepih upravnega odbora, ki so v njegovi pristojnost (članarina za sezono 2020/21),

7.) Razno

 

Ribnica, 10.2.2020

 

RD Ribnica

Predsednik:
Marko Obrstar

 

More in Članska ekipa, Mladi, Napovednik (2 of 294 articles)